Nar Çekirdeği Yağı
Nar Çekirdeği YağıNar Çekirdeği YağıNar Çekirdeği YağıNar Çekirdeği YağıNar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı

Organik Üzüm Çekirdeği Yağı

Organik Nar Çekirdeği Yağı Kredi Kartı

Nar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı

Aspir

Nar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı

Nar Çekirdeği Yağı


ORGANİK NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI      (ORGANİK ÜRÜN HAKKINDA)Organik Nar Çekirdeği Yağı

Doğal ürün ne demektir?

Naturel ya da doğal ürün, içeriğinde hiçbir yapay katkı maddesi bulunmayan ürünlere verilen addır.

Organik-Ekolojik ürün ne demektir?
Sertifikalı Organik ürün ile
sertifikasız ürün arasında ki fark nedir?

Organik ürünler organik meyveler, hormon, kimyasal zirai ilaçlar ve Genetiği değiştirilmiş organizmalar içermezler.

Sanayi tesislerinden ve anayollardan uzak temiz tarım alanlarında yetiştirilen organik meyveler, zararlı kalıntılar (pestizit) içermezler. Bu meyvelerden elde edile meyvesuyunu tüketilmesi, zararlı kimyasal kalıntıların oluşturabileceği hastalık risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Organik Nar Çekirdeği YağıOrganik Tarım Nedir?

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarım, eko sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir.

Her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın" muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden bütün bu üretim tarzında üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır. Günümüzde sadece organik tarımla toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak mümkün olmaktadır.

Üzüm YağıTarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. FAO ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde "Ekolojik Tarım", Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcada "Biyolojik Tarım", İngilizcede "Organik Tarım" Türkiye'de ise "Ekolojik veya Organik Tarım" eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Organik Nar Çekirdeği YağıEkolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toprağın derinlerine sızan fosfor ve nitrat tatlı su kaynaklarına ulaşmakta bu da insan, evcil hayvan ve yaban hayatı açısından ciddi problemlere yol açmaktadır. Ayrıca kimyasal tarım ilaçları toprakta birikmekte, bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi bozmaktadır.Organik Ürün

Bu olumsuz koşullar karşısında gelir düzeyi yüksek olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede bilinçlenerek örgütlenen üretici ve tüketiciler, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle insanlarda zehirli etki yapmayan tarımsal ürünleri üretmeyi ve tüketmeyi tercih etmişler. Bu amaçla yeni bir üretim tarzı olarak Ekolojik veya Organik Tarım ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede ekolojik tarım hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğadaki dengeyi yeniden kurmaya yönelik, toprağın verimliliğinde devamlılık sağlayan biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, sentetik kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, her aşaması kontrol altında olan elde edilen ürünün sertifika ile belgelendiği bir üretim şeklidir.

 

Nar Çekirdeği Yağı

Tanımdan da anlaşıldığı gibi ekolojik tarım bir ürünün ekim veya dikiminden sonra hiçbir uygulama yapılmadan kendi haline terk edilmesi veya eskimiş bir işletmecilik şekline dönüş değildir. Aksine geleceğin ihtiyaçlarına yönelik görüşlere dayanan, dikkat, bilgi ve özveri gerektiren bir tarım şeklidir.

Organik meyveler, hormon, kimyasal zirai ilaçlar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içermezler.

Sanayi tesislerinden ve anayollardan uzak, temiz tarım alanlarında yetiştirilen organik meyveler, zararlı kalıntılar (pestizit) içermezler. Bu meyvelerden elde edile meyvesuyunun tüketilmesi, zararlı kimyasal kalıntıların oluşturabileceği hastalık risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Neden Sertifikali Ürünler:

Sertifikalı Organik Ürünler sağlığımız için iyidir çünkü Sertifikalı Organik Ürünlerde zararlı kimyasal kalıntılar bulunmaz. ABD'de yapılan araştırmalar bu zararlı maddelerde "herbicides "larn % 60'ı, "fungides"ların %90'ı ve "insecticides"ların ise % 30'unun potansiyel olarak kanserojen etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Uluslararası Sertifikalı Organik Ürünler çevre sağlığı için iyidir. Çünkü organik tarımda doğaya aykırı hiçbir madde kullanılmaz, hava ve su zararlı kimyasallar ile kirletilmez.

My World Üzüm Çekirdği Yağı

Organik-Ekolojik Tarımın güvenilir bir şekilde uygulanabilmesi, ancak sürekli ve etkili denetimle mümkün olabilir. Tarım ürününün yetiştiği topraktan başlayıp, hasatta elde edilen ürüne, bu ürünün depolanmasına, ambalajlanmasına ve satılmasına kadar süre gelen zincir içinde, her halkanın uluslararası yönetmelik ve normlara göre denetlenmesi gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu görevi uluslararası denetleme kuruluşları üstlenmiş ve sadece bu yönetmelik ve normlara uygun üretim yapan firmalara, sürekli ve kapsamlı yapılan kontroller sonucunda sertifika düzenlemeye yetkili kılınmışlardır. Bir başka deyişle, ancak bu firmalarca sertifikalanmış ürünlerin organik-ekolojik tarımla üretilmiş olduklarının garantisi vardır.

Üzüm Çekirdeği YağıAnkara üniversitesinde ise nar çekirdeği ekstarktının karaciğer hasarları üzerindeki etkileri incelenmiş.

Aspartat trans amilaz, alanin transferaz ve glutathione gibi bazı karaciğer enzimleri üzerinde yapılan ölçümlerde dikkate alınarak sonuçlar incelenmiş ve karaciğeri serbest radikal hasarı gibi tahribat yaratan birçok sebepten koruduğu ortaya çıkarılmıştır. Karaciğeri koruma amaçlı ve karaciğer hastalıklarında özellikle kanserli durumlarda çok büyük destek teşkil etmektedir.

İsviçre ve Brezilya da üzüm çekirdeği ekstraktının etkin maddesi olan proanthocyanidin in DNA yı deoksiribo nükleik hasardan koruduğu üzerine çalışmalar yapılmış.

Antioksidan gücü sayesinde atherosclerosis(damar tıkanıklığı) ve kalp-damar hastalıklarını önlediği belirtilmiştir. DNA nın hasara uğramasıyla bedensel hücrelerin mutasyona uğramasında da DNA yı hasardan koruyucu anti-mutagenic aktivite gösterdiği belirtilmiştir. Hindistan da Madras üniversitesinde oksidatif DNA hasarını önlediği gibi hücre yenileyici ve anti-ageing özellikleri olduğu belirtilmektedir. (8) Yine DNA hasarına karşı merkezi sinir sistemini koruyucu ve onarıcı etkileri de bilinmektedir.

Nar Çekirdeği Yağı

İspanya da Madrid üniversitesinde nar çekirdeği ekstraktının sindirim ve bağırsak problemlerini önlemede etkili olduğu üzerine çalışmalar yapılmış. Sindirim problemleri üzerinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Bağırsak hastalıklarında ve kanser türlerinde de kullanılmaktadır.

Amerika da yapılan başka bir çalışmada bunu desteklemektedir. Oksidatif stressin sebep olduğu mide hasarlarında içeriğindeki proanthocyanidin ile mide mukozasını koruduğu bilinmektedir. Organik Nar Çekirdeği Yağı

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ !!!

"Narda, E vitamininden 20 kat daha güçlü olan polifenol maddesi bol miktarda bulunur. Antioksidan özelliği olan bu madde, aynı zamanda kalp hastalıkları ile cinsel problemleri önler.Narın olumlu etkisinin tüm meyvelerden çok daha kısa sürede ortaya çıktığını söyleyen bilim adamları,

"Nar aşırı tüketildiğinde bile herhangi bir olumsuz etkiye rasslanılmadığı saptanılmıştır"

Araştırmalarda narın şu faydaları saymakla bitirilemiyor "Kolesterolü, şekeri dengeliyor, ishali kesiyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, başta prostat ile cilt kanserini, enfeksiyon ile alerjileri önlüyor ve yaraları iyileştiriyor."

Organik ve Doğal Ürünümüzü mutlaka deneyin !!!

Memnun kalmazsanız  Paranızı iade ediyoruz 

 

 NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI 

Organik Üzüm Çekirdeği YağıDişeti iltihaplarını gidermeye yardımcıdır
Organik Üzüm Çekirdeği YağıYüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur
Organik Üzüm Çekirdeği YağıKalbimizi korur düzenli çalışmasına destek olur
Organik Üzüm Çekirdeği YağıEnfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır
Organik Üzüm Çekirdeği YağıEnerji verir, yorgunluğu giderir
Organik Üzüm Çekirdeği Yağıİdrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar Organik Nar Çekirdeği Yağı
Organik Üzüm Çekirdeği YağıBağışıklık sistemini güçlendirir
   hastalıklara karşı korur
Organik Üzüm Çekirdeği YağıKolesterol ve kan şekerimizi
   regüle eder artmasını engeller
Organik Üzüm Çekirdeği YağıBağırsak parazitlerinin
   düşmanıdır, iyi bakterilerin
   artmasını sağlar
Organik Üzüm Çekirdeği Yağı İshali (diare) önler tedavide
    destek sağlar
Organik Üzüm Çekirdeği YağıCiltte olumlu katkısı vardır,
   pürüzsüz görünüm sağlamaya
   yardımcıdır
Organik Üzüm Çekirdeği YağıCilt enfeksiyonlarında olumlu
   katkısı vardır.
Organik Üzüm Çekirdeği YağıBöbrek iltihaplarının giderilmesinde etkilidir.
Organik Üzüm Çekirdeği YağıMenopoz Sıkıntılarını Gidermeye yardımcı olur
Organik Üzüm Çekirdeği YağıCilt besleyici sıkılaştırıcı selülit giderici olarak kullanılır.
Organik Üzüm Çekirdeği YağıDoğum kontrol hapının yan etkililerini azaltır.
Organik Üzüm Çekirdeği YağıKolesterolü ve hipertansiyonu düşürmeye yarmcıdır
Organik Üzüm Çekirdeği YağıCildi tazeler yaşlanmayı geciktirir (Anti-aging.)
Organik Üzüm Çekirdeği YağıKalbi kuvvetlendirerek kalp krizi riskini azaltır.
Organik Üzüm Çekirdeği YağıSigara alkol kirli hava gibi kanserojen etmenlerin etkisini azaltan
   güçlü antioksidandır.
Organik Üzüm Çekirdeği YağıÖzellikle selülitli bölgelere masaj yapılarak uygulanırsa çok
   faydası görülür.

 


Üzüm Çekirdeği Yağı

Organik Yağlar Nar Çekirdeği Yağıtümer/adana
4 ay önce kalp krizi geçirdim 2 adet stent takıldı doktorum bu yağı önerdi düzenli olarak kullanıyorum bakalım ne olacak.

Organik Yağlar Nar Çekirdeği Yağıdiğdem/istanbul
yaklaşık iki aydır her gün düzenli olarak yüzüme sürüyorum kesinlikle yüzümdeki kırışıklıklar azaldı ve daha güzel parlak bir cilde sahip oldum

Üzüm Çekirdeği Yağı

 
NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR ?Organik Nar Çekirdeği Yağı

1.DAHİLEN (İÇEREK)
Günde 1 kere,yemeklerden yaklaşık 20-30 dk önce aç olarak 1 tatlı kaşığı Nar Çekirdeği Yağı Tüketiniz.

2.HARİCEN (SÜREREK)
Nar Çekirdeği Yağının,Kozmetolojide cildin yaşlanmasını yavaşlatıcı onarıcı ve yatıştırıcı etkilerinden yararlanılır.Cilde (yüz de dahil) sürerek masaj yapılır.Cildi korur,nemlendirir,kırışık olan bölgelere (göz cevreside dahil) sürülür.Kırışıklıkları giderici etki gösterir

CİLDİNİZ İÇİN UYGULAYA BİLECEĞİNİZ BAŞLICA KÜRLER

Suna Dumankaya,
kırışıklıklar için nar çekirdeği yağı kürü uygulanmasını tavsiye ediyor. Öncelikle 1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı kadar yaş maya karıştırılır ve cilt üzerine sürülerek 20 dakika bekletilir. Akşamları cilde tamamen organik olmak koşulu ile nar çekirdeği yağı ile masaj yapılır ve üzerine de koruma faktörlü krem uygulanır.

2 aylık nar çekirdeği yağı kürü nasıl uygulanır?
Yorgun ve yaşlı bir görünümü ortadan kaldıran bu kürde, nar çekirdeği yağını bir pamuğa sıkarak cildinize uyguluyorsunuz Sonra parmaklarınızla hafif hafif masaj yaparak gözaltı hariç, tüm yüze ve boyuna yediriyorsunuz 30 yaşında olan ama hala 20'li yaşların başında gözüken Ebru Şallı'nın güzelliğini nar özlü kremler kullanmaya borçlu olduğunu her fırsatta söylediğini anımsayın!

Selülitli bölgeler için:
Özellikle selülitli bölgelere masaj yapılarak uygulanırsa çok faydası görülür.

Organik Nar çekirdeği yağı ile gençleşiyoruz !

 

Nar çekirdeği yağı alırken UNUTMAYIN!!Doğru yöntemle elde edilmiş (mekanik soğuk sıkma) üzümçekirdeği yağı, yoğun ve koyu renkte olmalıdır. Mahsule bağlı renk değişiklikleri olmakla birlikte onu kendine has kokusuyla tanıyabilirsiniz.

Katkı ve koruyucu madde içermeyen ürünleri tercih edin ...

 

%100 DOĞAL ve SAĞLIKLI MY WORLD ORGANİK NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞIMIZI MUTLAKA DENEMELİSİNİZ.

 

My World Nar Çekirdeği Yağı

 

 

bizi takip edin

My World Nar Çekirdeği Yağıfacebook
My World Nar Çekirdeği Yağıtwitter


bilgi ve sipariş

My World Nar Çekirdeği Yağı

www.organiknarcekirdegiyagi.com My World Organik Nar Çekirdeği Yağı Türkiye Resmi Satis Sitesi © 2012
Sitede yer alan resim yazi ve içerikler kaynak gösterilerek dahi olsa yayinlanamaz ve kopyalanamaz.